Dla wiedzy nie ma bariery wiekowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-126/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Dzikowiec

Wartość ogółem: 70174

Wydatki kwalifikowalne: 70174

Dofinansowanie: 69121,39

Dofinansowanie UE: 59647,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzikowiec

NIP beneficjenta: 8141573676

Kod pocztowy: 36-122

Miejscowość: Dzikowiec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

urząd pracy zielona góra kontakt, sprawozdanie rf 03 2020 aktywny druk, dotacje dla firm budowlanych 2018, zamiast przecinek, podwójne zajęcie komornicze, oceń znaczenie komuny paryskiej, sp 386 warszawa, food truck dofinansowanie, pieczęć wpływu, bydgoszcz mielno

yyyyy