Dłużej – Więcej – Lepiej – rozszerzenie oferty Przedszkola Promyczek – II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-052/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina:

Wartość ogółem: 209260

Wydatki kwalifikowalne: 209260

Dofinansowanie: 202982,17

Dofinansowanie UE: 177871

Nazwa beneficjenta: Przedszkole Miejskie nr 23 Promyczek w Słupsku

NIP beneficjenta: 8393129509

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

zniszczenie i odnowa pdf, magdalena radecka, jakiego koloru są znaki ewakuacyjne, ministerstwo sportu, dostrzeżesz, dostępność komunikacyjna, każdy kąt podpisz odpowiednią nazwą wybraną z ramki, pakiet medyczny dla samozatrudnionych a vat, konsorcjum tom 2 pdf download, 1 000,00 pln, gus sprawozdania 2020, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przykład

yyyyy