Do przedszkola z uśmiechem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-077/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Sompolno

Wartość ogółem: 291762,5

Wydatki kwalifikowalne: 291762,5

Dofinansowanie: 247996,25

Dofinansowanie UE: 210796,81

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego „Z Edukacją w Przyszłość”

NIP beneficjenta: 6661941240

Kod pocztowy: 62-650

Miejscowość: Kłodawa

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/15/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

urząd pracy środa wlkp, szoop małopolska, rozwiązanie umowy o współpracy wzór darmowy, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa sucha beskidzka, parki krajobrazowe lubelskie, błąd kontroli crc

yyyyy