Dobra edukacja drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Kobylnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-239/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Kobylnica

Wartość ogółem: 182050

Wydatki kwalifikowalne: 182050

Dofinansowanie: 182050

Dofinansowanie UE: 154742,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Kobylnica/Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjno – Gospodarczy Szkół w Kobylnicy

NIP beneficjenta: 8391719997

Kod pocztowy: 76-251

Miejscowość: Kobylnica

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

domki letniskowe podkarpackie, notatka informacyjna przykład, kurs języka angielskiego lublin za darmo, pogoda wołowice, terapia zajęciowa praca, rpo świętokrzyskie harmonogram 2019, dofinansowanie tvp 2014, ile wynosi staż 2019, kariną zuchorą, podanie o dofinansowanie wzór, koszty pośrednie, na rynek, kurowska agnieszka, mops dzierzgoń, technikum weterynaryjne w czernichowie, logowanie urzad skarbowy, na wspólnej odcinek 3170

yyyyy