Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-112/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina:

Wartość ogółem: 475465,33

Wydatki kwalifikowalne: 475465,33

Dofinansowanie: 404145,53

Dofinansowanie UE: 404145,53

Nazwa beneficjenta: Powiat Sępoleński

NIP beneficjenta: 5611327106

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2014

Data zakończenia realizacji: 7/15/2015

starowka w toruniu, kształcenie definicja, zostaje w unii, 2007 ile to lat, szkolenia warszawa, fundusze pioneer, epue.arimr.gov.pl, top serw, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, rpo mazowieckie 2014 2020, gmina łubniany wywóz śmieci 2022

yyyyy