Dobra edukacja – więcej szans na przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-836/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Supraśl

Wartość ogółem: 266040

Wydatki kwalifikowalne: 266040

Dofinansowanie: 239436

Dofinansowanie UE: 226134

Nazwa beneficjenta: Gmina Supraśl/Zespół Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

NIP beneficjenta: 5420304318

Kod pocztowy: 16-030

Miejscowość: Supraśl

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

wzór na saldo migracji, nfz warszawa sanatoria kolejka, harmonogramie, harmonogram euro 2020, minimis, otwarcie obwodnicy suwałk, austria ue, remont ostrów wielkopolski, s2 trasa, jakie mamy, ile w polsce mamy województw, załącznik nr 3 ustawy o vat, jednostki budżetowe wykaz, mr pit formularz informacji xls, skorelowany synonim, mzk walbrzych, wszyscy moi mężczyźni fili, stowarzyszenie narew

yyyyy