Dobra szkoła – szansą na udany start w życie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-167/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Ustrzyki Dolne

Wartość ogółem: 199845,5

Wydatki kwalifikowalne: 199845,5

Dofinansowanie: 175845,5

Dofinansowanie UE: 169868,68

Nazwa beneficjenta: Powiat Bieszczadzki – Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

NIP beneficjenta: 6891097960

Kod pocztowy: 38-700

Miejscowość: Ustrzyki Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ile jest gmin w polsce, urzad miasta dobrzany, działania na rzecz ochrony środowiska, prace ogrodowe wrocław, słowa bez treści, ustawa zamówień publicznych 2021, opisz trzy warunki prowadzenia skutecznych negocjacji, zst chełm, ustawa o ochronie srodowiska, gorsi, punkty różnicujące co to jest, podjac decyzje po ang, niski ciężar właściwy moczu – forum, słownik polsko polski, pup ostrołęka praca, wn d, art 4 ust 8 pzp, poprawna interpunkcja, wysokosprawna kogeneracja, szkolenia pzp

yyyyy