Dobre przedszkole- dobry start w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-082/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Gmina: Lądek

Wartość ogółem: 1083125

Wydatki kwalifikowalne: 1083125

Dofinansowanie: 1063625

Dofinansowanie UE: 920656,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Lądek

NIP beneficjenta: 6670004173

Kod pocztowy: 62-406

Miejscowość: Lądek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

miasto rowerow, małe biznesy, ile jest gwiazdek na fladze unii europejskiej, śmieszny rysunek, koronawirus 2 luty, apart mokotów bouygues, mup kielce kontakt, zasięg koronowirusa

yyyyy