Dobre przedszkole na dobry start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-001/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina: M. Konin

Wartość ogółem: 388160,59

Wydatki kwalifikowalne: 388160,59

Dofinansowanie: 329936,5

Dofinansowanie UE: 329936,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Konin/Przedszkole Nr 4 w Koninie

NIP beneficjenta: 6652941950

Kod pocztowy: 62-500

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

europie środkowej, małe średnie przedsiębiorstwo, zz kadra puławy, bełchatów województwo, mapa chorzowa, dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy, najliczniejsze miasta w polsce, dekoder dotacja, mops pasym, rozporządzenie koronawirus, miasto na zachód od chęcin, pałac w kozłówce godziny otwarcia, typy przedsiębiorców, małaszewiczach, dni bytomia 2019 harmonogram, platforma edukacyjna klett, zgłoszenie wierzytelności wzór wypełniony, rekrutacja podkarpacie

yyyyy