Dobre przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-009/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Dobra (Szczecińska)

Wartość ogółem: 311185

Wydatki kwalifikowalne: 311185

Dofinansowanie: 279185

Dofinansowanie UE: 264507,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobra

NIP beneficjenta: 8512948083

Kod pocztowy: 72-003

Miejscowość: Dobra

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

dr kropka tychy, zsbi.pl, 3 doby jaka to część bieżącego roku, na schemacie przedstawiono pewien etap procesu odczytywania informacji genetycznej, komisja europejska wstrzymuje, obwód kaliningradzki do polski, pracawalbrzych, mieszkanie do wynajęcia tłuszcz kościuszki 15, budowa zbiornika racibórz, skroty walut, europejskie zwolnienie lekarskie druk, urząd marszałkowski wałbrzych, praca dla nieletnich rzeszów, dni rybnika 2019, dotacje na rozpoczęcie działalności 2021 lubelskie, eksporter.gov.pl, promesa wzór

yyyyy