Dobre wsparcie na starcie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-296/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Boguchwała

Wartość ogółem: 282526,72

Wydatki kwalifikowalne: 282526,72

Dofinansowanie: 282526,72

Dofinansowanie UE: 240147,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Boguchwała

NIP beneficjenta: 5170036465

Kod pocztowy: 36-040

Miejscowość: Boguchwała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

jak ustawić przeglądarkę google, pomysłodawca, uno karta odwrócenia, wwwwwwww, pup koszalin praca, gdzie zarejestrować się jako bezrobotny, piotr kawalec apklan, rops, układ między krajami krzyżówka, schodołaz samoobsługowy, nieruchomosci podlaskie, urząd marszałkowski nabór, fundusze europejskie gov, przedszkole dziecięca kraina kępno

yyyyy