Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-099/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Jordanów Śląski

Wartość ogółem: 46030

Wydatki kwalifikowalne: 46030

Dofinansowanie: 46030

Dofinansowanie UE: 39125,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Jordanów Śląski

NIP beneficjenta: 9141201515

Kod pocztowy: 55-065

Miejscowość: Jordanów Śląski

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/21/2013

projektowanie logo dla firm gorzów, uzyskiwanie, urząd stanu cywilnego konin, infrastruktura kolejowa

yyyyy