Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-108/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 805728,68

Wydatki kwalifikowalne: 805728,68

Dofinansowanie: 724192,68

Dofinansowanie UE: 684869,38

Nazwa beneficjenta: Miasto Kraśnik

NIP beneficjenta: 7151907032

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/29/2011

znak mniej, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, wózek widłowy kśt, mokradła w polsce, szczególnie, kontrakt z nfz jak uzyskać, jak wygląda utopiony człowiek, krajowy instytut funduszy unijnych 26-600 radom ul.biznesowa 8 opinie, prezentacja inaczej, bóle szyi icd 10, tchawka, cykl zycia projektu, łódzka dolina fs 19, wymień największe inwestycje w polsce lat 70, powiatowy urząd pracy leżajsk, inwestycje świnoujście 2019, integrowanie ujednolicanie

yyyyy