Dobry start dla najmłodszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-040/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Malechowo

Wartość ogółem: 416580

Wydatki kwalifikowalne: 416580

Dofinansowanie: 354093

Dofinansowanie UE: 354093

Nazwa beneficjenta: AGNIESZKA MARLIŃSKA-CZYŻEWSKA „RANGDZIN” W3A.PL FRESHVIEW TWOJE PRZEDSZKOLE.PL

NIP beneficjenta: 8281305875

Kod pocztowy: 62-232

Miejscowość: Poznań

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

urzad pracy jasło, co na recepcie, formatka murowana goślina, urząd pracy kluczbork, www gis gov pl, wymień trzy przykłady zasobów należących do dziedzictwa narodowego polaków, bilans polski w ue 2017, agenda spotkania, euro klasyfikacja, instytucje unii europejskiej, wiadomosci biznes, kryzys gospodarczy 2022 wojna, coachingu, koszt a wydatek różnice, kuman team, kurs na operatora cnc, unia wyszehradzka, wewnętrzny dziedziniec otoczony ze wszystkich stron ścianami budynku

yyyyy