Dobry start dla przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-036/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Gmina: Prudnik

Wartość ogółem: 500000

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 492500

Dofinansowanie UE: 418625

Nazwa beneficjenta: Joanna Rola Ośrodek szkoleniowy „PRESTIGE”

NIP beneficjenta: 7551504131

Kod pocztowy: 48-200

Miejscowość: Niemysłowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

rybnik z lotu ptaka, zagospodarowanie podwórka, urzad miasta bielsko biała, antybiotyk a szczepionka na covid, okna używane małopolska, art 61 kc, 27 kwietnia 2022 jaki to dzień, robocza część tłocznika krzyżówka, zdm lublin, szkoła zawodowa w hajnówce, gilotynka do dzielenia tabletek, praca psycholog warmińsko mazurskie

yyyyy