Dobry start-dobra przyszłość II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-006/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Namysłów

Wartość ogółem: 90521,07

Wydatki kwalifikowalne: 90521,07

Dofinansowanie: 90521,07

Dofinansowanie UE: 76942,91

Nazwa beneficjenta: Powiat Namysłowski

NIP beneficjenta: 7521299471

Kod pocztowy: 46-100

Miejscowość: Namysłów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

informacje łódź, ręka w rękę, przedszkole kwiaty polskie bralin, media narodowe najnowsze wiadomości, przykładami sytuacji w których następuje wzrost energii wewnętrznej, zmian, gber, wwz, upoważnienie do podpisywania umów, jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy forum, bip powiat bielski, sm południe sosnowiec, innowacyjność produktu, dofinansowanie na nianie, plus rok ważności konta 2022, jak pisac date, pociagiem w lodzkie, dokumety, klub zielonych matek, krajna com pl, kurs języka angielskiego rzeszów

yyyyy