Dobry start – gwarancją sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-421/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Kolno

Wartość ogółem: 199996

Wydatki kwalifikowalne: 199996

Dofinansowanie: 199996

Dofinansowanie UE: 169996,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Kolno

NIP beneficjenta: 2910188119

Kod pocztowy: 18-500

Miejscowość: Kolno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

ngo warszawa praca, ue polska, capo pdf, relatywny synonim, 21 przekierowanie połączeń bezwarunkowo co to znaczy, największe firmy w wielkopolsce 2017, obligacje komercyjne, fundusz pracy 2022, termoizolacja dofinansowanie 2021, mielno wiadomosci, wielkopolska agroturystyka, definicja usługi, dofinansowanie do pensji pracownika, ból grzbietu icd 10, dotacje na zakup maszyn 2021, w kontekście, ch pogoria kino, wiedza o społeczeństwie proz, paweł lasek, dotacje unia europejska, organizm technicznie wspomagany

yyyyy