Dobry start – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniow klas I – III szkół podstawowych w gminie Kowala.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-246/11-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Kowala

Wartość ogółem: 177421,84

Wydatki kwalifikowalne: 177421,84

Dofinansowanie: 177421,84

Dofinansowanie UE: 150808,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Kowala

NIP beneficjenta: 9482371307

Kod pocztowy: 26-624

Miejscowość: Kowala

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

gimnazjum im kardynała stefana wyszyńskiego w opatowie, program czyste powietrze warunki, ludność w polsce jest rozmieszczona równomiernie, dofinansowania unijne, uzasadnienie przydatności studiów podyplomowych, zmiana tematu wałbrzych, beneficjent, trzeci urząd skarbowy bydgoszcz godziny otwarcia, odnawialne zródła energii, biznesmax, bezbarier, polska slowaja, zsp5 piotrków, wałbrzych 24, projekt zmiany ustawy o strażach gminnych 2017, pup radziejow, urząd pracy oborniki wlkp, dotacje unijne na gabinet fizjoterapii 2021

yyyyy