DOBRY START – kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Daleszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-040/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Daleszyce

Wartość ogółem: 2161890

Wydatki kwalifikowalne: 2161890

Dofinansowanie: 2111890

Dofinansowanie UE: 1837606,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Daleszyce

NIP beneficjenta: 6572525617

Kod pocztowy: 26-021

Miejscowość: Daleszyce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

w polityce.pl najnowsze wiadomości, lgd pojezierze brodnickie, unia głuchołazy, rossmann praga północ, zaliczka wzór druku pdf, lista rankingowa prow, mops hrubieszów

yyyyy