Dobry start – lepsza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-593/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Sokółka

Wartość ogółem: 101395

Wydatki kwalifikowalne: 101395

Dofinansowanie: 101395

Dofinansowanie UE: 86185,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie społeczno – kulturowe wsi Lipina

NIP beneficjenta: 5451774114

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012

krajobraz jeziora, jak napisać wniosek o dofinansowanie, wzrost kobiet, pokój nr 309, dofinansowanie dla firm 2022, terapia legnica, radomskiego radom, substancja pochłaniająca gazy krzyżówka, powiedz jakie znaczenie miał każdy z podanych dokumentów, diagnoza 2018, czym jest okres, ww.go, lp wiek

yyyyy