Dobry start – Lepsza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-240/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Olszanica

Wartość ogółem: 100000

Wydatki kwalifikowalne: 100000

Dofinansowanie: 98500

Dofinansowanie UE: 85000

Nazwa beneficjenta: Gmina Olszanica

NIP beneficjenta: 6881246016

Kod pocztowy: 38-722

Miejscowość: Olszanica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

kamila zapała, program operacyjny kapitał ludzki 2018, 24 kwietnia, up ryki, część siekiery, na diagramie przedstawiono zestawienie odpowiedzi na pytanie jakie filmy, lilou piotrkowska, włosy półdługie 2020, zakątek rybacki, dotacje dla małych gospodarstw 2019, przewlekłych, wniosek o zabudowę balkonu wzór, reha+, thornmann recycling, brzozówka koło kolbuszowej, art 5 ust 1, bon zasiedleniowy wniosek, kurs doradca podatkowy

yyyyy