Dobry Start – Lepsza Przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-200/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Ostrówek

Wartość ogółem: 466884,49

Wydatki kwalifikowalne: 466884,49

Dofinansowanie: 406088

Dofinansowanie UE: 396851,82

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrówek/Gimnazjum w Ostrówku

NIP beneficjenta: 7141119646

Kod pocztowy: 21-102

Miejscowość: Ostrówek

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

czcionka szeryfowa i bezszeryfowa, kantor ferio konin, projekt 2021, mops pasym, gimnazjum klimontow, wywiad kosmetyczny wzór pdf, zaświadczenie o rewitalizacji warszawa, europejska szkoła biznesu, s7 gdańsk elbląg 2018, strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego, usunięcie macicy a stopień niepełnosprawności, rekrutacja przedszkole wrocław 2019, zabezpieczenie wierzytelności, gok walce, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wzór, budowa domu dofinansowanie 2022, podniesienie jakości edukacji matematycznej przyrodniczej i informatycznej ewaluacja, kraj na literę d, wam com pl, żywe ściany z roślin, urząd pracy we wrześni

yyyyy