Dobry start – lepsza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-002/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Komprachcice

Wartość ogółem: 148660

Wydatki kwalifikowalne: 148660

Dofinansowanie: 146430,1

Dofinansowanie UE: 126361

Nazwa beneficjenta: Gmina Komprachcice

NIP beneficjenta: 7541020006

Kod pocztowy: 46-070

Miejscowość: Komprachcice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

kumite żyrardów, poprawne zapisywanie dat, dotacja na sklep internetowy 2021, dotacje na domki letniskowe, 29 lat, limanowskiego 3 wałbrzych, w perspektywie, pełnia października 2021, ulga rehabilitacyjna 2018 broszura, szyby fotowoltaiczne, biuro pracy kolbuszowa, jak powinien wygladac jezyk

yyyyy