Dobry start lepsze życie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-075/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Boguchwała

Wartość ogółem: 92563,59

Wydatki kwalifikowalne: 92563,59

Dofinansowanie: 91175,09

Dofinansowanie UE: 78679,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Boguchwała

NIP beneficjenta: 5170036465

Kod pocztowy: 36-040

Miejscowość: Boguchwała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

mapa województwa kujawsko-pomorskiego, promyk nadziei 64, sp orle, mobilność zawodowa, pup myslenice, realizacja projektów, monitoring ruchu pociągów, udar mózgu ile dni w szpitalu, ustawa o finansach publicznych 2020 tekst jednolity, pesel poprawność, kursy z unii europejskiej 2021, nowe inwestycje mieszkaniowe wrocław 2014

yyyyy