Dobry start – program rozwojowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Dęblinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-222/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Dęblin

Wartość ogółem: 309069,81

Wydatki kwalifikowalne: 309069,81

Dofinansowanie: 309069,81

Dofinansowanie UE: 262709,34

Nazwa beneficjenta: Miasto Dęblin/ Zespół Szkół nr 4 w Dęblinie

NIP beneficjenta: 5060033626

Kod pocztowy: 08-530

Miejscowość: Dęblin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

sekap pl, realizacja po angielsku, fundusze vc w polsce, zus szczecin ul citroena, stosowanym, badanie gleby łódzkie, in-15 przykład, kantor włocławek kaufland, zsp3 żyrardów

yyyyy