Dobry start przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-004/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 273513,7

Wydatki kwalifikowalne: 273513,7

Dofinansowanie: 232486,64

Dofinansowanie UE: 197613,64

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy

NIP beneficjenta: 5481578961

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

zaproszenie do współpracy handlowej wzór, jak piszemy przede wszystkim, słodkie życie, balawender ola, naczepy chlodnie, patent na kase, ustawa o działalności leczniczej 2020, dom1, rząd wprowadza bon energetyczny, lista kompetencji, list intencyjny współpraca, czy poniższe równości są prawdziwe wpisz tak lub nie

yyyyy