Dobry start przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-029/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lewin Brzeski

Wartość ogółem: 114477

Wydatki kwalifikowalne: 114477

Dofinansowanie: 112759,84

Dofinansowanie UE: 95845,86

Nazwa beneficjenta: Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami

NIP beneficjenta: 7541892083

Kod pocztowy: 45-217

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

rozliczanie dotacji unijnych, uchwała o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej wzór, czytanie tekstu z pdf, czwarty sektor gospodarki, praca krapkowice pup, jednostką samorządu terytorialnego definicją ustawa, wpisz w każde wyznaczone miejsce fragment utworu który odnosi, na podstawie informacji z podręcznika wykreśl zdania nieprawdziwe, bnp paribas hrubieszów, biuro komunikacji, urząd miejski w wałbrzychu wałbrzych, 1 pi, herb zagłoby hasło krzyżówki, wypełniony wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy, urzad pracy grudziadz, w tabeli umieszczono informacje o grupie osób uczęszczających, zgrzewarka do kapturków termokurczliwych, prosto prosto, ministerstwo zdrowia logotyp, pomocne pomorskie

yyyyy