Dobry start szansą na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-146/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Ziębice

Wartość ogółem: 125636,67

Wydatki kwalifikowalne: 125636,67

Dofinansowanie: 125636,67

Dofinansowanie UE: 106791,17

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

NIP beneficjenta: 5731178057

Kod pocztowy: 42-207

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

internetowy serwis miejski żywiec, europejski plan rozwoju szkoły ponadgimnazjalnej, pupłuków, akt prawny definicja, fartuchy medyczne warszawa, urząd pracy miechów, inicjatywa dla infrastruktury, nie ma to jak rodzina, ile jest miast w polsce, 3.2.1, ewaluacja zajęć przykłady, na rysunku przedstawiony jest plan kuchni w skali 1 100, najdalej na północ wysunięta dzielnica warszawy, rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019, 10 sierpnia 2019, macierzyńskie z urzędu pracy, unia europejska pkb, emtel, pradziadkowie i dziadkowie krzyżówka

yyyyy