Dobry start w Klubach Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-135/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Sokółka

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 142500

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokółka

NIP beneficjenta: 5450004911

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

w tabeli przedstawiono ile osób mieszkało, uczniowie rozmawiali o rozwoju przemysłu we francji, zus brak panelu świadczeniobiorcy, port promowy świnoujście, pico da urze szczyt, kompetencji, dofinansowanie2021, 2lo wloclawek, ludność warszawy 2014, spłata pożyczki, co znaczy 2020

yyyyy