Dobry start w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-073/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Praszka

Wartość ogółem: 289106

Wydatki kwalifikowalne: 289106

Dofinansowanie: 289106

Dofinansowanie UE: 245740,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Praszka

NIP beneficjenta: 5761487260

Kod pocztowy: 46-320

Miejscowość: Praszka

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/30/2014

pogoda dla siemiatycz, kalendarz cięcia drzew i krzewów pdf, drzwi percepcji pdf, pup mielec pl, działalność gospodarczą w polsce a usługi za granicą, pocia, ustal do jakiego rodzaju należą źródła informacji wymienione w tabeli, lista obecności pdf, zł na, zaproszenie do współpracy handlowej wzór

yyyyy