Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-251/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Bobowo

Wartość ogółem: 48952,68

Wydatki kwalifikowalne: 48952,68

Dofinansowanie: 48952,68

Dofinansowanie UE: 41609,78

Nazwa beneficjenta: Gmina Bobowo

NIP beneficjenta: 5921006980

Kod pocztowy: 83-212

Miejscowość: Bobowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

gminny program rewitalizacji, para wodna zajmuje całą dostępną przestrzeń w której się znajduje, matura matematyka 2021 termin, biznes za 30 tys, quady zachodniopomorskie, wniosek o dotacje na rozpoczęcie działalności, jak załatwić receptę

yyyyy