Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Luzino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-327/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Luzino

Wartość ogółem: 321704

Wydatki kwalifikowalne: 321704

Dofinansowanie: 321704

Dofinansowanie UE: 273448,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Luzino

NIP beneficjenta: 5882082059

Kod pocztowy: 84-242

Miejscowość: Luzino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/4/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

srednie miasta gov pl, agata zielińska, opole lubelskie 112, erasmus plus 2019 wyniki, wwwd, ckziu brodnica karbowska, granty dla przedszkoli 2021, wzór wypełnionego wniosku o dotacje z urzędu pracy, busy opole lubelskie lublin 2022, realizacji, um rybnik nabór, ustal

yyyyy