Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci w Gminie Malbork

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-247/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Gmina: Malbork

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Malbork

NIP beneficjenta: 5791003249

Kod pocztowy: 82-200

Miejscowość: Malbork

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

11600 brutto ile to netto, nowy młyn namyślin, wyjaśnij jakie są zadania rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka, dzialka elk, sejmik województwa lubelskiego kandydaci, pomoc de minimis limit, europa 2020, nie myśli o innych, wjazd do lasu osoby niepełnosprawnej, europa flaga, mieszkaniec największego miasta mazur, co to ngo, kpp katowice, niestety jak się pisze

yyyyy