DOBRY START – wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych dzieci z terenów wiejskich gminy Mielec.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-219/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 93684,6

Wydatki kwalifikowalne: 93684,6

Dofinansowanie: 91969,57

Dofinansowanie UE: 79631,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Mielec

NIP beneficjenta: 8171981902

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010

centrum aktywizacji zawodowej, zespół szkół w stoczku łukowskim, pup milicz praca, portal 24 ostrów wlkp, pozyczka orzeł, otwarcie obwodnicy ryk, pup namysłow, co to jest ewaluacja, państwa unii europejskiej, jaką liczbę należałoby wpisać w 15 wagonie, nfz wniosek do sanatorium, uzasadnienie decyzji wzór, forum regionalne łobez, dolnoslaski nfz, kuźnia talentów lublin, czy lit jest szkodliwy, 2013, wzór wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy 2020, połącz nazwy instytucji unii europejskiej z ich uprawnieniami i kompetencjami, promyk nadzieji 87, best systemy grzewcze

yyyyy