DOBRY START

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-004/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Komprachcice

Wartość ogółem: 293320

Wydatki kwalifikowalne: 293320

Dofinansowanie: 249322

Dofinansowanie UE: 249322

Nazwa beneficjenta: Gmina Komprachcice/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach

NIP beneficjenta: 9910471296

Kod pocztowy: 46-070

Miejscowość: Komprachcice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

www opera pl, ty skrót, nfz dolnyśląsk, ten od stanowienia praw krzyżówka, rpo świętokrzyskie harmonogram 2017, polskie portale informacyjne, pismo urzędowe wzór, projekty unijne rzeszów 2018

yyyyy