Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-005/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Leśnica

Wartość ogółem: 192992,5

Wydatki kwalifikowalne: 192992,5

Dofinansowanie: 164043,63

Dofinansowanie UE: 164043,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Leśnica

NIP beneficjenta: 7561966152

Kod pocztowy: 47-150

Miejscowość: Leśnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

kwalifikacyjne kursy zawodowe warszawa 2021, strumien elektronow w kablu, wydatek po angielsku, eurocentrum ostrów, ustawa o rlks, biuro ekspertyz sądowych lublin, koronawiris, grzegorz soluch, ares suwalki, laboratorium zamość młodzieżowa, mopr lublin, info 2 rp, kiedy ustawa wchodzi w życie, tczew dworzec, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radomsko, miasto na ż mem

yyyyy