Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-218/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Olszanica

Wartość ogółem: 199998,65

Wydatki kwalifikowalne: 199998,65

Dofinansowanie: 175998,81

Dofinansowanie UE: 169998,85

Nazwa beneficjenta: Fundacja Bieszczadzka

NIP beneficjenta: 6881245689

Kod pocztowy: 38-700

Miejscowość: Ustrzyki Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

magdalena burnat mikosz, dolina bytomki, pożyczka na firme, mieszkanie skawina, regeneracja wałów napędowych śląsk, publikacji, przeprowadź doświadczenie wykrywanie węglanu wapnia, umowa cesji leasingu wzór, anna adamus wzrost, starostwo powiatowe żywiec wydział komunikacji, dotację na otwarcie firmy 2020, sprawdzone sklepy z dopalaczami 2021, jestem bezrobotny, dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, ile w polsce mamy województw, program zmiany sposobu życia pdf, dotacja z urzędu pracy 2022, igłostudnie

yyyyy