Dodatkowe zajęcia z rytmiki i logorytmiki oraz języka angielskiego szansą na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-060/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Świlcza

Wartość ogółem: 99465

Wydatki kwalifikowalne: 99465

Dofinansowanie: 97973,02

Dofinansowanie UE: 84545,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Świlcza

NIP beneficjenta: 5170045613

Kod pocztowy: 36-072

Miejscowość: Świlcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

z orzeczeniem czestochowa, pup swiecie, gov wyniki covid, zgodnie z ustawą, niepełnosprawni, ośrodki rehabilitacyjne po udarze mózgu wielkopolska, dotacja dla młodego rolnika 2021, szusz kafeteria 46, wspólnota mieszkaniowa ustawa, kredyt na firme jednoosobowa, projekt mężczyzna, usługi administracyjne, biuro gospodarki odpadami zielona góra, mapa wydatków państwa, progres investment tomasz t, 12 380 00 55, starostwo powiatowe szczecinek wydział komunikacji, gci bartoszyce, busy lopuszno kielce, coie.gov.pl, nowa łódź

yyyyy