Dokąd idziesz – do przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-007/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Suchań

Wartość ogółem: 619660,8

Wydatki kwalifikowalne: 619660,8

Dofinansowanie: 526711,68

Dofinansowanie UE: 526711,68

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8512805432

Kod pocztowy: 71-501

Miejscowość: Szczecin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

termomodernizacja 2021, mapa dzielnic lublina, żłobek przemyśl, portal analiz, portal beneficjenta łódź, jak pracodawca patrzy na zajęcia komornicze, kościół wszystkich świętych warszawa, potral podatkowy, domki letniskowe slask, bon zasiedleniowy 2022, wup pl, uniwersytet chopina, głośność dźwięku mierzy się w decybelach wykres przedstawia, bon zasiedleniowy, góry łosiowe, usunięcie macicy a stopień niepełnosprawności, pociąg gif, wojewódzki zarząd dróg rzeszów

yyyyy