Dołącz do Familijnych Przedszkolaków!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-002/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Luboń

Wartość ogółem: 71725,63

Wydatki kwalifikowalne: 71725,63

Dofinansowanie: 60966,79

Dofinansowanie UE: 51821,77

Nazwa beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań

NIP beneficjenta: 7781395875

Kod pocztowy: 60-526

Miejscowość: POZNAŃ

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013

kurs stolarski online, jednostki samorzadu terytorialnego, jak działają fundusze inwestycyjne, cena układania deski kompozytowej forum, osoba mówiąca w wierszu stawia kilka tez, podlaski szlak tatarski, oferty pracy kluczbork pup, erecepty, najmniejsze miasto w polsce 2020, parki wodne mazowieckie, żłobek jawor, bon zasiedleniowy 2019, wsl, projekt po wer, nieruchomości głowno, bon zasiedleniowy 2020, rejestr podmiotów wykluczonych, plany ewakuacji, kilka zdań na temat wykorzystania dowolnego bogactwa naturalnego, kontigo sw marcin

yyyyy