Dołączymy do Reichsteina

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-120/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 1636879,58

Wydatki kwalifikowalne: 1636879,58

Dofinansowanie: 1391347,64

Dofinansowanie UE: 1391347,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Włocławek

NIP beneficjenta: 8883031255

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

zespół szkół w siedlcu, podkreśl opis wzgórza, ból kręgosłupa icd 10, remont torów poznań warszawa, phil konieczny wiek, nowoczesnaszkola, fotowoltaika dotacja 2021, infolinia pgnig, zakladanie firmy dla mlodych, spin link 23 kwietnia, kzk gop 109, port promowy świnoujście, grottgera lublin, urzad marszalkowski lublin praca, plan urlopów 2021 pdf

yyyyy