Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-160/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 12000000

Wydatki kwalifikowalne: 12000000

Dofinansowanie: 11820000

Dofinansowanie UE: 10200000

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 53-238

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

pomorze polska, z gimnazjum znasz oznakowania cyfrowe środków komunikacji, ustawa 1449 o co chodzi, in-18 jak wypełnić, wymiana pieców węglowych małopolska, na wspólnej odcinek 2630, ministerstwo finansów live chat, nauka o chorobach ludzi oraz o sposobach ich leczenia, przeglądarka facebook, urzad pracy stalowa wola, programy pl, budynki użyteczności publicznej definicja, moniuszki 7, jak zmaksymalizować okno klawiaturą, komenda powiatowa policji w stalowej woli, ustawa o funduszach

yyyyy