Domowe przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-049/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Strawczyn

Wartość ogółem: 626648

Wydatki kwalifikowalne: 626648

Dofinansowanie: 616298

Dofinansowanie UE: 532650,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Strawczyn/Szkoła Podstawowa w Korczynie

NIP beneficjenta: 9591478777

Kod pocztowy: 26-067

Miejscowość: Strawczyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

katarzyna misiak, słowacja polska, dotacja dla bezrobotnych, urząd skarbowy jak sprawdzić, kredyt na firme jednoosobowa, zespół szkół nr 1 w miechowie, dekerta 8, mcp stypendia, szczepienia covid a antybiotyki, pf.bgż, gazeta regionalna zielona góra, skąd wziąć wniosek do szkoły ponadpodstawowej, stypendium stażowe 2021, lgr dobiegniew, 132 promyk nadziei, pwsz września, wpisz w wyznaczone miejsca nazwy właściwych grup społecznych, nfz skierowania poznań, flaga europy, co oznacza skrót jj, wzór wypełnionego wniosku o dotacje z urzędu pracy 2019

yyyyy