Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkoli w Gminie Kozielice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-110/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Kozielice

Wartość ogółem: 173551,92

Wydatki kwalifikowalne: 173551,92

Dofinansowanie: 173551,92

Dofinansowanie UE: 147519,13

Nazwa beneficjenta: Gmina Kozielice

NIP beneficjenta: 8531457400

Kod pocztowy: 74-204

Miejscowość: Kozielice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

nauka angielskiego forum, rozporządzenie rady ministrów z dnia 29 września 2015, zsannopol, gops janowiec, przejścia graniczne polska białoruś, urząd marszałkowski toruń godziny otwarcia, 136 dni po 31 sierpnia, popc 3.1, bydgoszcz stare miasto, kursy dla nauczycieli przedszkola, agnieszka bogdan, obwodnica góry kalwarii, badanie ewaluacyjne, wniosek o zmianę klasy podatkowej w niemczech pdf, wyszukiwarka info, pozyczka dla wszystkich

yyyyy