Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-059/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Lipnik

Wartość ogółem: 349080

Wydatki kwalifikowalne: 349080

Dofinansowanie: 349080

Dofinansowanie UE: 296718

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipnik

NIP beneficjenta: 8631605917

Kod pocztowy: 27-540

Miejscowość: Lipnik

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/18/2014

karolina staniec maciej janowski, program, prusice, maluch plus 2022 terminy, 2lo chrzanow, rpo łódzkie, urząd wojewódzki małopolska, art 4 pkt 8 pzp 2021, kiedy otwarcie euro 2020, fundusz skarbowy, s2 budowa, wizaz konkursy, www.zycie rawicza, rps policja, dźwigi osobowe przepisy, pulsakowski szczecinek, up kraśnik

yyyyy