Doposażenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie gminy Gnojno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-066/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Gnojno

Wartość ogółem: 305445,17

Wydatki kwalifikowalne: 305445,17

Dofinansowanie: 305445,17

Dofinansowanie UE: 259628,39

Nazwa beneficjenta: Gmina Gnojno/Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie

NIP beneficjenta: 6551363262

Kod pocztowy: 28-114

Miejscowość: Gnojno

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/1/2015

urzad pracy lobez, opis faktury, slowacja granica, kazachska 5, dofinansowania unijne 2022, zyciegostynia pl, cetrum, in-15 przykład, podkreśl w tekście wypowiedzenia odpowiadające wykresom, bon na cyfryzację wyniki, śla wyniki kiedy, umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych, urząd pracy w kartuzach, korekta korekty, kandydaci do sejmiku województwa małopolskiego 2018, praca dla ludzi z wykształceniem podstawowym, pół kroku stąd tekstowo, poznać, oceanografia zarobki, innogy warszawa arkadia godziny otwarcia

yyyyy