Doposażenie oddziałów przedszkolnych Gminy Rudniki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-012/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Rudniki

Wartość ogółem: 426330

Wydatki kwalifikowalne: 426330

Dofinansowanie: 426330

Dofinansowanie UE: 362380,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudniki

NIP beneficjenta: 5761495213

Kod pocztowy: 46-325

Miejscowość: Rudniki

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

elbląg województwo, eksport, rodzaje działalności gospodarczej zaliczane do usług, szkolenie budowlane, chrome ikona, licznik gama 350 odczytywanie, pcpr piotrków trybunalski, dolnośląska instytucja pośrednicząca, projekt kwiaty włocławek, domki letniskowe podkarpackie, zgodnie z ustawą, kompetencje kluczowe matematyka 2018, refundację regionalne, ckziu wadowice, obwodnica krakow, koronawirus w polsce 13 maja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu przykłady

yyyyy