Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-007/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Osiek

Wartość ogółem: 518181,84

Wydatki kwalifikowalne: 518181,84

Dofinansowanie: 518181,84

Dofinansowanie UE: 440454,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Osiek

NIP beneficjenta: 8661623883

Kod pocztowy: 28-221

Miejscowość: Osiek

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/30/2015

www.wyszukiwarka, dotacja na konie 2021, nowy sącz informacje, pszok halinów, www pup debica

yyyyy