Doposażenie oddziałow przedszkolnych przy dwoch szkołach podstawowych w gminie Waśniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-054/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Waśniów

Wartość ogółem: 348223,5

Wydatki kwalifikowalne: 348223,5

Dofinansowanie: 348223,5

Dofinansowanie UE: 295989,98

Nazwa beneficjenta: Gmina Waśniów

NIP beneficjenta: 6612155889

Kod pocztowy: 27-425

Miejscowość: Waśniów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

zasoby organizacyjne, trasa wz łódz, wyższa szkoła medialna w toruniu, pup lezajsku oferty pracy, wydział komunikacji stargard zgłoszenie sprzedaży samochodu, pup brodnica praca, dotacje na działalność 2019, mops przemyśl dworskiego, pożyczki dla bezrobotnych, agawa niższa klasyfikacja, praca walbrzych, mf.gov, polska w unii europejskiej, pup biłgoraj praca, prawdziwy rozmiar państw, warsztaty terapii zajęciowej koronawirus, przedszkole nr 5 kępno, znaki drogowe kolejowe, mapa wag drogowych 2020, zycie-rawicza.pl

yyyyy