Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wislica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-006/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Wiślica

Wartość ogółem: 213375,4

Wydatki kwalifikowalne: 213375,4

Dofinansowanie: 213375,4

Dofinansowanie UE: 181369,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiślica

NIP beneficjenta: 6551840101

Kod pocztowy: 28-160

Miejscowość: Wiślica

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/12/2015

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

gmina zbuczyn wywóz śmieci 2021, ochronka w rudniku nad sanem, pup elbląg kontakt, jak założyć własny biznes, bemarc, żłobek opole lubelskie, dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw, rozliczanie projektów unijnych, fryzjer pogoria, przesunięcie spirali objawy, pomoc lotnicza, sm pierwotnie postępujące forum, zatru, dotacja unijna dla rolników, ustaw google chrome jako stronę startową, tc.ciechanow, rogoźno mieszkania, skąd po angielsku, centrum lubaczów

yyyyy